Back to top

Obwieszczenia Burmistrza

Obwieszczenie Burmistrza

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębach Dachowa i Szczodrzykowo, ograniczonego linią kolejową oraz ulicami: Dworcową, Poznańską i Klonową, gmina Kórnik

Obwieszczenie Burmistrza

o wydaniu przez Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik decyzji z dnia 2 sierpnia 2022 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - WB1-PP.6733.25.2022

Obwieszczenie Burmistrza

o wydaniu przez Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik decyzji z dnia 1 sierpnia 2022 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - WB1-PP.6733.23.2022

Obwieszczenie Burmistrza

o uzgodnienie projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 4 lipca 2022 r. - WB1-PP.6733.23.2022

Obwieszczenie Burmistrza

o uzgodnienie projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 5 lipca 2022 r. - WB1-PP.6733.25.2022

Obwieszczenie Burmistrza

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - WB1-PP.6733.23.2022

Obwieszczenie Burmistrza

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - WB1-PP.6733.25.2022

Obwieszczenie Burmistrza

o wydaniu przez Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik decyzji z dnia 1 grudnia 2021 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - WB1-PP.6733.84.2021

Obwieszczenie Burmistrza

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębach geodezyjnych Dachowa i Szczodrzykowo, ograniczonego linią kolejową oraz ulicami: Dworcową, Poznańską i Klonową, gmina Kórnik - WB1-PP.6722.9.2021

Obwieszczenie Burmistrza

o uzgodnienie projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 5 listopada 2021 r. - WB1-PP.6733.84.2021

Strony