Back to top

Obwieszczenia Burmistrza

Obwieszczenie Burmistrza

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy WB1-PP.6730.88.2019 z dnia 3 grudnia 2019 r.

Obwieszczenie Burmistrza

o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego

Obwieszczenie Burmistrza

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego...

Obwieszczenie Burmistrza

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego...

Obwieszczenie Burmistrza

o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego

Obwieszczenie Burmistrza

budowie chodnika,na działce oznaczonej nr ewid. 27,położonej w obrębie geodezyjnym Szczodrzykowo, gm. Kórnik.

Obwieszczenie Burmistrza

512/5, położonej w obrębie geodezyjnym Czmoń, gmina Kórnik, dla inwestycji obejmującej budowie 6 budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie szeregowej oraz budynku handlowo - usługowego.

Obwieszczenie Burmistrza

wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: rozbudowie infrastruktury boiska sportowego,na działce oznaczonej nr ewid. 18/31, położonej w obrębie geodezyjnym Szczodrzykowo, gmina Kórnik.

Obwieszczenie Burmistrza

 budowie sieci kanalizacji sanitarnej,na nieruchomości składającej się z działek oznaczonych nr ewid. 456/4, 455/1, 455/2, 405/1,położonej w obrębie geodezyjnym Kamionki, gm. Kórnik.

Obwieszczenie Burmistrza

wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: rozbudowa infrastruktury boiska sportowego, na działce oznaczonej nr ewid. 18/31,położonej w obrębie geodezyjnym Szczodrzykowie, gm. Kórnik

Strony