Back to top

Warsztaty dla rolników i mieszkańców wsi "Wdrażanie Programu azotanowego"

Ogłoszenia
Bartosz Przybylski

Warsztaty dla rolników i mieszkańców wsi "Wdrażanie Programu azotanowego"
17.10.2019 r. Świetlica Wiejska w Żabinku (Żabinko 33, 62-050 Mosina)
godz. 9:00 - 13:30

Program warsztatów:

1.    Problem zanieczyszczenia wód azotem pochodzenia rolniczego.

2.    Obowiązki rolników wynikające z nowych regulacji prawnych -dokumentacja działań, system opłat i kontroli.

3.    Bilansowanie azotu w gospodarstwie.

4.    Przygotowanie planów nawozowych.

5.    Obliczanie stanu średniorocznego zwierząt i Dużych Jednostek Przeliczeniowych różnych grup zwierząt gospodarskich.

6.    Obliczanie powierzchni płyt obornikowych i pojemności zbiorników na gnojowicę.

7.    Uzyskiwanie pozwoleń wodno-prawnych.

8.    Możliwości pozyskania finansowania na inwestycje w ramach PROW.